Plenum Lyd

Velkommen til Plenum Lyd. Her kan du lytte til udvalgte artikler fra Skolelederforeningens medlemsmagasin Plenum.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Tuesday Feb 28, 2023

I otte uger har 7. klasserne på Søborg Skole afprøvet mestringsforløbet Basal, som Komiteen for sundhedsoplysning står bag, De har arbejdet med at øge trivslen ved at styrke elevernes tro på deres egne evner og deres evne til at forstå sig selv og andre. Hør faglig leder Anne Melnyk fortælle om forløbet.
Første afsnit i serien ”Fra mistrivsel til trivsel”
Tilrettelagt af Marie Begtrup

Friday Feb 24, 2023

På den nye læreruddannelse vil praktikken indgå som et integreret element i alle og bringe de studerende tættere på praksis. Om end der er et økonomisk udestående, bliver ordningen spået et stort potentiale, men også kaldt et paradigmeskift, der kræver et nyt mindset, og for skolelederne venter en krævende ledelsesopgave.
Skrevet af Maja Plesner. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen.

Wednesday Nov 30, 2022

Der er enighed om, at teknologiforståelse bliver en del af elevers hverdag. Spørgsmålet er hvordan. Lige nu bestemmer den enkelte skole. Bymarkskolen i Mariagerfjord deltog i projektet tekforsøget, og har fortsat med at integrere teknologiforståelse i fagene, mens skoleledere, medarbejdere og fagfolk efterlyser en politisk retning. Skrevet af Maja Plesner. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen.

Monday Oct 03, 2022

Elever i folkeskolen skal ikke længere stemples ikke-uddannelsesparat, og flere eksperter anbefaler, at man afskaffer tanken om en vurdering af de unge. En arbejdsgruppe arbejder på en række forslag til en grundlæggende justering af UPV’en. På en skole i Horsens har man indført en dialogbaseret proces med fokus på elevens muligheder.
Skrevet af Mona Samir Sørensen. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen.

Tuesday Sep 20, 2022

Mange skoler er ved at gøre FN-mål til en del af skoledagen. På en skole i Aarhus, er skolelederen optaget af, hvordan bæredygtighedsinitiativerne bliver inddraget i den almindelige undervisning og udvikling på skolen. Eksperter opfordrer til, at skoler, forvaltninger og politikere tænker bæredygtighed ind i folkeskolens dannelsesprojekt.
Skrevet af Maja Plesner. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen.

Friday Sep 16, 2022

Flere kommuner oplever, at det er svært at finde passende profiler til lederstillinger i folkeskolen. Hvordan gør man skolelederstillingen attraktiv og sikrer, at nye får den nødvendige hjælp. Og hvordan løser man en akut mangel på ledere. Det kan du høre. Og du kan møde en skoleleder, der i ni måneder var leder for to skoler. Skrevet af Maja Plesner. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen.
 

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013