Friday Sep 16, 2022

Mangel på skoleledere

Flere kommuner oplever, at det er svært at finde passende profiler til lederstillinger i folkeskolen. Hvordan gør man skolelederstillingen attraktiv og sikrer, at nye får den nødvendige hjælp. Og hvordan løser man en akut mangel på ledere. Det kan du høre. Og du kan møde en skoleleder, der i ni måneder var leder for to skoler.

Skrevet af Maja Plesner. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen.

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822